Language of document :

Arrest van het Gerecht van 20 september 2012 - DEI / Commissie

(Zaak T-169/08)

("Mededinging - Misbruik van machtspositie - Griekse markt van levering van bruinkool en groothandelsmarkt voor elektriciteit - Beschikking waarbij inbreuk op artikel 86, lid 1, EG juncto artikel 82 EG wordt vastgesteld - Toekenning of instandhouding door Helleense Republiek van rechten voor winning van bruinkool ten voordele van openbaar bedrijf")

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athene, Griekenland) (vertegenwoordiger: P. Anestis, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: T. Christoforou, A. Bouquet en A. Antoniadis, gemachtigden, bijgestaan door A. Oikonomou, advocaat)

Interveniënte aan de zijde van verzoekende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordigers: K. Boskovits en P. Mylonopoulos, gemachtigden, aanvankelijk bijgestaan door A. Komninos en M. Marinos, vervolgens door M. Marinos, advocaten)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: Energeiaki Thessalonikis AE (Echedoros, Griekenland) en Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA) (Kifissia, Griekenland) (vertegenwoordigers: P. Skouris en E. Trova, advocaten)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van beschikking C (2008) 824 definitief van de Commissie van 5 maart 2008 betreffende de toekenning of de instandhouding door de Helleense Republiek van rechten voor de winning van bruinkool ten voordele van DEI

Dictum

Beschikking C (2008) 824 definitief van de Commissie van 5 maart 2008 betreffende de toekenning of de instandhouding door de Helleense Republiek van rechten voor de winning van bruinkool ten voordele van Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie wordt naast in haar eigen kosten in die van DEI verwezen.

De Helleense Republiek, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA) en Energeiaki Thessalonikis AE zullen hun eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 183 van 19.7.2008.