Language of document :

Tribunalens dom av den 20 september 2012 -DEI mot kommissionen

(Mål T-169/08)()

(Konkurrens - Missbruk av dominerande ställning - Den grekiska marknaden för tillhandahållande av brunkol och den grekiska grossistmarknaden för elektricitet - Beslut varigenom en överträdelse av artikel 86.1 EG jämförd med artikel 82 EG konstateras - Republiken Greklands beviljande eller upprätthållande av ett offentligt företags rättigheter till utvinning av brunkol.)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Aten, Grekland) (ombud: advokaten P. Anestis)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: T. Christoforou, A. Bouquet och A. Antoniadis, biträdda av advokaten A. Oikonomou)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Republiken Grekland (ombud: K. Boskovits och P. Mylonopoulos, inledningsvis biträdda av advokaterna A. Komninos och M. Marinos, därefter av M. Marinos)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Energeiaki Thessalonikis AE (Echedoros, Grekland); och Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA) (Kifissia, Grekland) (ombud: advokaterna P. Skouris och E. Trova)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut K(2008) 824 slutlig av den 5 mars 2008, angående Republiken Greklands beviljande eller upprätthållande av DEI:s rättigheter till utvinning av brunkol.

Domslut

Kommissionens beslut K(2008) 824 slutlig av den 5 mars 2008, om Republiken Greklands beviljande eller upprätthållande av Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI):s rättigheter till utvinning av brunkol ogiltigförklaras.

Europeiska kommissionen ska bära sina egna rättegångskostnader och ersätta DEI:s rättegångskostnader

Republiken Grekland, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA) och Energeiaki Thessalonikis AE ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 183, 19.7.2008. .