Language of document : ECLI:EU:T:2012:448

Sag T-169/08

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

mod

Europa-Kommissionen

»Konkurrence – misbrug af dominerende stilling – det græske marked for levering af brunkul og det græske engrosmarked for elektricitet – beslutning, hvorved der fastslås en overtrædelse af artikel 86, stk. 1, EF, sammenholdt med artikel 82 EF – Den Hellenske Republiks tildeling eller opretholdelse af rettighederne til udvinding af brunkul til en offentlig virksomhed«

Sammendrag – Rettens dom (Sjette Afdeling) af 20. september 2012

1.      Konkurrence – offentlige virksomheder og virksomheder, som medlemsstaterne indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder – artikel 86 EF – rækkevidde

(Art. 86, stk. 1, EF)

2.      Konkurrence – offentlige virksomheder og virksomheder, som medlemsstaterne indrømmer særlige eller eksklusive rettigheder – dominerende stilling – manglende uforenelighed i sig selv med artikel 82 EF

(Art. 82 EF og art. 86, stk. 1, EF)

1.      Jf. afgørelsens tekst

(jf. præmis 79)

2.      Forbuddene fastsat i artikel 86, stk. 1, EF er rettet til medlemsstaterne, mens artikel 82 EF for sit vedkommende er rettet til virksomhederne, idet den forbyder dem at misbruge en dominerende stilling. I tilfælde af en samlet anvendelse af disse to bestemmelser kan en medlemsstats tilsidesættelse af artikel 86, stk. 1, EF kun godtgøres, hvis den statslige foranstaltning er i strid med artikel 82 EF. Spørgsmålet er herefter, i hvilken udstrækning der skal identificeres et misbrug, om ikke andet så potentielt, af en virksomheds dominerende stilling, idet dette misbrug har tilknytning til den statslige foranstaltning.

Når Kommissionen i den henseende blot konstaterer, at en sagsøger, der er tidligere monopolvirksomhed, fortsat opretholder sin dominerende stilling på engrosmarkedet for elektricitet takket være den fordel, der giver selskabet den privilegerede stilling, og at denne situation skaber ulige muligheder mellem den nævnte sagsøger og de andre virksomheder, hverken identificerer eller godtgør den i tilstrækkeligt omfang, at den pågældende statslige foranstaltning foranlediger eller kan foranledige et misbrug som omhandlet i artikel 82 EF foretaget af den pågældende virksomhed. Den omstændighed, at denne virksomhed befinder sig i en fordelagtig situation i forhold til sine konkurrenter på grund af en statslig foranstaltning, udgør ikke i sig selv et misbrug af den dominerende stilling.

(jf. præmis 86, 93 og 103)