Language of document : ECLI:EU:T:2012:448

Zadeva T‑169/08

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI)

proti

Evropski komisiji

„Konkurenca – Zloraba prevladujočega položaja – Grški trg dobave lignita in grški grosistični trg z električno energijo – Odločba, s katero je bila ugotovljena kršitev člena 86(1) ES v povezavi s členom 82 ES – Podelitev ali ohranitev pravic, ki jih je Helenska republika podelila javnemu podjetju za pridobivanje lignita“

Povzetek – Sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 20. septembra 2012

1.      Konkurenca – Javna podjetja in podjetja, ki jim države članice podelijo posebne ali izključne pravice – Člen 86 ES – Obseg

(člen 86(1) ES)

2.      Konkurenca – Javna podjetja in podjetja, ki jim države članice podelijo posebne ali izključne pravice – Prevladujoči položaj – Neobstoj per se nezdružljivosti s členom 82 ES

(člena 82 ES in 86(1) ES)

1.      Glej besedilo odločbe.

(Glej točko 79.)

2.      Prepovedi iz člena 86(1) ES so naslovljene na države članice, člen 82 ES pa je naslovljen na podjetja in jim prepoveduje zlorabo prevladujočega položaja. V primeru uporabe obeh določb je mogoče kršitev člena 86(1) ES s strani države članice ugotoviti le, če je državni ukrep v nasprotju s členom 82 ES. Tako se postavlja vprašanje, v kolikšnem obsegu je treba ugotoviti zlorabo prevladujočega položaja podjetja, tudi če zgolj potencialno, kadar je povezana z državnim ukrepom.

V zvezi s tem zgolj z ugotovitvijo, da ima tožeča stranka, nekdanje monopolistično podjetje, še naprej prevladujoč položaj na grosističnem trgu z električno energijo zaradi prednosti, ki ji jo daje privilegiran dostop do lignita, in da ta položaj ustvarja neenake možnosti za navedeno tožečo stranko in druga podjetja na tem trgu, Komisija niti ne ugotovi niti ne dokaže pravno zadostno, do kakšne zlorabe v smislu člena 82 ES zadevni državni ukrep vodi ali bi lahko vodil zadevno podjetje. Samo dejstvo, da ima to zaradi državnega ukrepa prednost pred konkurenti, še ne pomeni zlorabe prevladujočega položaja.

(Glej točke 86, 93 in 103.)