Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 15.12.2016 – DEI v. komissio

(Asia T-169/08 RENV)1

(Kilpailu – Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö – Kreikkalaiset ruskohiilen toimittamisen markkinat ja sähkön tukkumarkkinat – Päätös, jolla todetaan EY 86 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä EY 82 artiklan kanssa, rikkominen – Helleenien tasavallan julkiselle yritykselle ruskohiiliesiintymän hyödyntämiseen antamien oikeuksien myöntäminen tai säilyttäminen – Kyseisten markkinoiden rajaaminen – Epäyhtäläisten mahdollisuuksien olemassaolo – Perusteluvelvollisuus – Luottamuksensuoja – Harkintavallan väärinkäyttö – Oikeasuhteisuus)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja P. Anestis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: T. Christoforou, avustajanaan asianajaja A. Oikonomou)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Helleenien tasavalta (asiamiehet: P. Mylonopoulos ja K. Boskovits)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE (Elpedison Energeiaki), aiemmin Energeiaki Thessalonikis AE (Maroúsi, Kreikka) ja Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & D SA) (Kifisiá, Kreikka) (edustajat: asianajajat P. Skouris ja E. Trova) sekä Mytilinaios AE (Ateena), Protergia AE (Ateena) ja Alouminion tis Ellados VEAE, aiemmin Alouminion AE (Ateena) (edustajat: asianajajat N. Korogiannakis, I. Zarzoura, D. Diakopoulos ja E. Chrisafis)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva kumoamisvaatimus Helleenien tasavallan DEI:n hyväksi myöntämistä ja voimassa pitämistä oikeuksista ruskohiilen louhintaan 5.3.2008 tehdyn komission päätöksestä K(2008) 824 lopullinen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE:n (Elpedison Energeiaki), Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE:n (HE & D SA), Mytilinaios AE:n, Protergia AE:n ja Alouminion tis Ellados VEAE:n oikeudenkäyntikulut.

Helleenien tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 183, 19.7.2008.