Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 15 decembrie 2016 - DEI/Comisia

(Cauza T-169/08 RENV)1

[„Concurență – Abuz de poziție dominantă – Piața elenă a furnizării de lignit și piața elenă angro a energiei electrice – Decizie prin care se constată o încălcare a articolului 86 alineatul (1) CE coroborat cu articolul 82 CE – Acordare sau menținere a drepturilor de exploatare a zăcămintelor publice de lignit în favoarea unei întreprinderi publice – Delimitarea piețelor relevante – Existența unei inegalități de șanse – Obligația de motivare – Încredere legitimă – Abuz de putere – Proporționalitate”]

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atena, Grecia) (reprezentant: P. Anestis, avocat)

Intervenientă în susținerea reclamantei: Republica Elenă (reprezentanți: P. Mylonopoulos și K. Boskovits, agenți)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Christoforou, agent, asistat de A. Oikonomou, avocat)

Interveniente în susținerea pârâtei: Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE (Elpedison Energeiaki), fostă Energeiaki Thessalonikis AE (Marousi, Grecia) și Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & D SA) (Kifisia, Grecia) (reprezentanți: P. Skouris și E. Trova, avocați) și Mytilinaios AE (Atena), Protergia AE (Atena) și Alouminion tis Ellados VEAE, fostă Alouminion AE (Atena) (reprezentanți: N. Korogiannakis, I. Zarzoura, D. Diakopoulos și E. Chrisafis, avocați)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE și prin care se urmărește anularea Deciziei C(2008) 824 final a Comisiei din 5 martie 2008 privind acordarea sau menținerea de către Republica Elenă a drepturilor pentru extragerea de lignit în favoarea DEI.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) este obligată să suporte, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană, de Elpedison Paragogi Ilektrikis Energeias AE (Elpedison Energeiaki), de Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & D SA), de Mytilinaios AE, de Protergia AE și de Alouminion tis Ellados VEAE.

Republica Elenă suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 183, 19.7.2008.