Language of document :

Error! Reference source not found.

Προσφυγή της 13 Μαΐου 2008 - ΔΕΗ κατά Επιτροπής

(Υπόθεση Τ-169/08 )

Γλώσσα διαδικασίας: η ελληνική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (Αθήνα, Ελλάδα) (εκπρόσωπος : Π. Ανέστης, δικηγόρος)

Καθής: Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αιτήματα της προσφεύγουσας

Να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση·

να καταδικάσει την Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

Ισχυρισμοί και κύρια επιχειρήματα

Με την παρούσα προσφυγή, η προσφεύγουσα ζητεί την ακύρωση της απόφασης της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2008, Ε(2008) 824 τελικό, σχετικά με τη χορήγηση ή τη διατήρηση σε ισχύ από την Ελληνική Δημοκρατία δικαιωμάτων για την εξόρυξη λιγνίτη υπέρ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού .

Η προσφεύγουσα προβάλλει τους εξής λόγους ακύρωσης :

Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται, πρώτον, ότι η καθής περιέπεσε σε πλάνη περί το δίκαιο κατά την εφαρμογή του άρθρου 86, παράγραφος 1, ΕΚ σε συνδυασμό με το άρθρο 82 ΕΚ, και διέπραξε πρόδηλο σφάλμα εκτιμήσεως.

Συγκεκριμένα, κατά την προσφεύγουσα η καθής έσφαλε, πρώτον, ως προς τον καθορισμό των σχετικών αγορών· δεύτερον, ως προς την εφαρμογή της θεωρίας της επέκτασης δεσπόζουσας θέσης, αφού δεν έλαβε υπόψη ότι, ακόμα και σε περιπτώσεις δημόσιων επιχειρήσεων, η επέκταση πρέπει να βασίζεται σε κρατικά μέτρα που χορηγούν αποκλειστικά ή ειδικά δικαιώματα· τρίτον, διότι η ελληνική νομοθεσία βάσει της οποίας η προσφεύγουσα απέκτησε δικαιώματα εκμετάλλευσης λιγνίτη δεν οδηγεί σε κατάσταση ανισότητας ευκαιριών εις βάρος των ανταγωνιστών· τέταρτον, επειδή η προαναφερθείσα νομοθεσία δεν οδηγεί σε διατήρηση ή ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της προσφεύγουσας στη χονδρική αγορά ηλεκτρισμού και πέμπτον, η καθής περιέπεσε σε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης μη λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στο μέτρο που ήταν σημαντικές προς απόδειξη ότι δεν υφίσταται παράβαση.

Βάσει του δεύτερου λόγου ακύρωσης, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι η καθής δεν τήρησε τους κανόνες αιτιολογίας κατά την έκδοση της προσβαλλόμενης απόφασης που προβλέπονται στο άρθρο 253 ΕΚ.

Βάσει του τρίτου λόγου ακύρωσης, η προσφεύγουσα επικαλείται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση παραβιάζει τις γενικές αρχές της ασφάλειας δικαίου, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της προστασίας της ιδιοκτησίας. Περαιτέρω, η προσφεύγουσα θεωρεί ότι εναπόκειται στην κρίση του δικαστηρίου να κρίνει κατά πόσον η καθής προέβη σε κατάχρηση εξουσίας.

Τέλος, βάσει του τέταρτου λόγου ακύρωσης, η προσφεύγουσα επικαλείται ότι η καθής δεν τήρησε την αρχή αναλογικότητας ως προς τα προτεινόμενα από την προσβαλλόμενη απόφαση διορθωτικά μέτρα.

____________