Language of document :

2008 m. gegužės 13 d. pareikštas ieškinys byloje DEI prieš Komisiją

(Byla T-169/08)

Proceso kalba: graikų

Šalys

Ieškovė: Dimosia Epichirisi Ilektrismou A. E (Atėnai, Graikija), atstovaujama advokato P. Anestis

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovės reikalavimai

Panaikinti ginčijamą sprendimą.

Priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Šiuo ieškiniu ieškovė prašo panaikinti 2008 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimą C(2008) 824 galut. dėl Graikijos Respublikos Dimosia Epichirisi Ilektrismou suteiktos ar paliktos galioti lignito gavybos teisės.

Ieškovė remiasi šiais panaikinimo pagrindais:

Pirmiausia ieškovė teigia, kad atsakovė padarė teisės klaidą, susijusią su EB 86 straipsnio 1 dalies taikymu kartu su EB 82 straipsniu, bei akivaizdžią vertinimo klaidą.

Konkrečiai kalbant ieškovės nuomone, atsakovė padarė klaidą, pirma, nustatydama atitinkamų rinkų ribas, antra, taikydama dominuojančios padėties sustiprinimo teoriją, nes neatsižvelgė į tai, kad net valstybinių įmonių atvejais sustiprinimas turi būti pagrįstas valstybės aktais, suteikiančiais išimtines ir specialias teises. Trečia, Graikijos teisės aktai, kurių pagrindu ieškovė gavo teisę eksploatuoti lignitą, nelemia nelygybės konkurentų atžvilgiu. Ketvirta, minėti teisės aktai neišlaiko ar nesustiprina ieškovės dominuojančios padėties didmeninėje elektros rinkoje. Penkta, atsakovė padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, neatsižvelgusi į neseniai įvykusius pokyčius Graikijos elektros energijos rinkoje, kurie buvo svarbūs siekiant įrodyti, kad pažeidimas nebuvo padarytas.

Kaip antrąjį panaikinimo pagrindą ieškovė nurodo, kad atsakovė, priimdama ginčijamą sprendimą, nesilaikė EB 253 straipsnyje numatytų reikalavimų motyvuoti.

Kaip trečiąjį panaikinimo pagrindą ieškovė nurodo, kad ginčijamu sprendimu buvo pažeisti bendrieji teisinio saugumo, teisėtų lūkesčių ir nuosavybės apsaugos principai. Be to, ieškovė tvirtina, kad Pirmosios instancijos teismas turi nustatyti, kokia apimtimi atsakovė piktnaudžiavo įgaliojimais.

Galiausiai, remiantis ketvirtuoju panaikinimo pagrindu, ieškovė tvirtina, kad atsakovė nesilaikė proporcingumo principo tiek, kiek tai susiję su ginčijamame sprendime pasiūlytomis koreguojančiomis priemonėmis.

____________