Language of document :

Acțiune introdusă la 13 mai 2008 - DEI/Comisia Comunităților Europene

(Cauza T-169/08)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (Atena, Grecia) (reprezentant: P. Anestis, δικηγόρος)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei atacate;

obligarea Comisiei Comunităților Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin prezenta acţiune, reclamanta solicită anularea Deciziei C (2008) 824 final a Comisiei din 5 martie 2008 privind acordarea de Republica Elenă în favoarea Dimosia Epicheirisi Ilektrismou a drepturilor de extracție a lignitului sau menţinerea în vigoare a acestor drepturi.

Reclamanta invocă următoarele motive de anulare:

În primul rând, reclamanta susţine că pârâta a săvârșit o eroare de drept în ceea ce privește aplicarea articolului 86 alineatul (1) CE coroborat cu articolul 82 CE, precum și o eroare vădită de interpretare.

Mai precis, potrivit reclamantei, pârâta a săvârșit o eroare, în primul rând, în ceea ce privește definirea pieţelor relevante; în al doilea rând, în ceea ce privește aplicarea teoriei extinderii unei poziţii dominante, deoarece nu a ţinut cont de faptul că și în cazul întreprinderilor publice, extinderea trebuie să fie întemeiată pe măsuri de stat prin care se acordă drepturi exclusive sau speciale; în al treilea rând, deoarece legislaţia elenă în temeiul căreia reclamanta a dobândit drepturi de exploatare a lignitului nu conduce la o situaţie de inegalitate de șanse în detrimentul concurenţilor; în al patrulea rând, deoarece legislaţia citată anterior nu conduce la menţinerea sau la consolidarea poziţiei dominante a reclamantei pe piaţa cu ridicata a energiei electrice; și, în al cincilea rând, reclamanta a săvârșit o eroare vădită de apreciere întrucât nu a luat în considerare evoluţiile recente de pe piaţa elenă a energiei electrice, deși acestea erau importante pentru a se demonstra că nu există o încălcare.

Prin al doilea motiv de anulare, reclamanta afirmă că atunci când a adoptat decizia atacată, pârâta nu a respectat normele privind motivarea, prevăzute la articolul 252 CE.

Prin al treilea motiv de anulare, reclamanta susţine că decizia atacată încalcă principiile generale ale securităţii juridice, încrederii legitime și protecţiei proprietăţii. În plus, reclamanta consideră că este de competenţa Tribunalului să decidă în ce măsură pârâta a comis un abuz de putere.

În sfârșit, prin al patrulea motiv de anulare, reclamanta susţine că pârâta nu a respectat principiul proporţionalităţii în ceea ce privește măsurile corective propuse în decizia atacată.

____________