Language of document :

Tožba, vložena 13. maja 2008 - DEI proti Komisiji

(Zadeva T-169/08)

Jezik postopka: grščina

Stranki

Tožeča stranka: Dimosia Epichirisi Ilektrismou A. E. (Atene, Grčija) (zastopnik: P. Anestis, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti izpodbijane odločbe.

Naložitev plačila stroškov toženi stranki.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka s to tožbo predlaga razglasitev ničnosti Odločbe Komisije C(2008) 824 konč. z dne 5. marca 2008 o podelitvi pravice do izkoriščanja lignita v korist Dimosia Epichirisi Ilektrismou in ohranjanju te pravice v veljavi s strani Helenske republike.

Tožeča stranka uveljavlja te ničnostne razloge:

S prvim tožbenim razlogom tožeča stranka navaja, da je tožena stranka z uporabo povezanih določb členov 86(1) ES in 82 ES nepravilno uporabila pravo in storila očitno napako pri presoji.

Po mnenju tožeče stranke je tožena stranka storila napako (i) pri opredelitvi upoštevnih trgov; (ii) pri uporabi teorije o razširitvi prevladujočega položaja, ker ni upoštevala dejstva, da mora razširitev tudi pri javnih podjetjih temeljiti na državnih določbah, ki podeljujejo izključne in posebne pravice; (iii) ker grška ureditev, na podlagi katere je tožeče stranka pridobila pravico do izkoriščanja lignita, ne povzroči poslabšanja položaja konkurentov; (iv) ker omenjena ureditev ne vsebuje ohranjanja ali krepitve prevladujočega položaja tožeče stranke na veleprodajnem trgu električne energije in (v) tožena stranka je storila očitno napako pri presoji, ker ni upoštevala nedavnega razvoja na grškem trgu električne energije, kar pa je bilo pomembno pri dokazovanju neobstoja kršitve.

Z drugim tožbenim razlogom tožeča stranka navaja, da tožena stranka pri sprejetju izpodbijane odločbe ni spoštovala pravil o obrazložitvi iz člena 253 ES.

S tretjim tožbenim razlogom tožeča stranka navaja, da so z izpodbijano odločbo kršena splošna načela zaupanja v pravo, pravno utemeljenih pričakovanj in varstva lastnine. Tožeča stranka tudi trdi, da mora Sodišče prve stopnje ugotoviti, v kakšnem obsegu je tožena stranka zlorabila svoja pooblastila.

S četrtim tožbenim razlogom tožeča stranka navaja, da tožena stranka ni spoštovala načela sorazmernosti glede korektivnih ukrepov iz izpodbijane odločbe.

____________