Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Spetsializiran nakazatelen sad (Bolgarija) 30. oktobra 2020 – kazenski postopek zoper IR

(Zadeva C-569/20)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Spetsializiran nakazatelen sad

Stranka v postopku v glavni stvari

IR

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je treba člen 8(2)(b) Direktive 2016/3431 v povezavi z njenimi uvodnimi izjavami od 36 do 39 in člen 4a(1)(b) Okvirnega sklepa 2009/299 v povezavi z njegovimi uvodnimi izjavami od 7 do 10 razlagati tako, da zajemata primer, v katerem je bil obtoženec obveščen o prvotni različici obtožnice, vložene zoper njega, nato pa zaradi njegovega bega iz objektivnih razlogov ne more biti obveščen o sojenju in ga zastopa odvetnik, imenovan po uradni dolžnosti, s katerim nima stikov?

V primeru nikalnega odgovora: ali je s členom 9 v povezavi s členom 8(4), drugi stavek, Direktive 2016/343 in členom 4a(3) v povezavi z (1)(d) Okvirnega sklepa 2009/299 združljiva nacionalna ureditev (člen 423(1) in (5) NPK), ki ne določa pravnega varstva zoper preiskovalne ukrepe, izvedene brez navzočnosti, in zoper obsodbo, izrečeno brez navzočnosti, če se obtoženec, potem ko je bil obveščen o prvotni obtožnici, skriva in zato ni mogel biti obveščen niti o datumu in kraju sojenja niti o posledicah njegovega izostanka?

V primeru nikalnega odgovora: ali ima člen 9 Direktive 2016/343 v povezavi s členom 47 Listine neposredni učinek?

____________

1 Direktiva (EU) 2016/343 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o krepitvi nekaterih vidikov domneve nedolžnosti in krepitvi pravice biti navzoč na sojenju v kazenskem postopku (UL 2016, L 65, str. 1).