Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Warszawie (Puola) on esittänyt 28.10.2020 – ORLEN KolTrans sp. z o. o. v. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

(asia C-563/20)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Warszawie

Pääasian asianosaiset

Kantaja: ORLEN KolTrans sp. z o. o.

Vastaaja: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko rautateiden infrastruktuurikapasiteetin käyttöoikeuden myöntämisestä ja rautateiden infrastruktuurin käyttömaksujen perimisestä sekä turvallisuustodistusten antamisesta 26.2.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/14/EY1 30 artiklan 2 kohdan e alakohtaa tulkittava siten, että sen nojalla rautatieyrityksellä, joka käyttää tai aikoo käyttää rautatieinfrastruktuuria, on oikeus osallistua sääntelyelimen menettelyyn, jossa rataverkon haltijan on tarkoitus määrittää rautatieinfrastruktuurin käytöstä perittävät maksut?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko direktiivin 2001/14/EY 30 artiklan 5 ja 6 kohtaa tulkittava siten, että niiden nojalla rautatieyrityksellä, joka käyttää tai aikoo käyttää rautatieinfrastruktuuria, on oikeus valittaa sääntelyelimen päätöksestä, jolla vahvistetaan rautatieinfrastruktuurin käytöstä perittävät, rataverkon haltijan määrittämät maksut?

____________

1 EYVL 2001 L 75, s. 29; puolankielinen erityispainos: Luku 07 Nide 005 s. 404–421.