Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landgericht Saarbrücken (Německo) dne 23. března 2021 – Maxxus Group GmbH & Co. KG v. Globus Holding GmbH & Co. KG

(Věc C-183/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landgericht Saarbrücken

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Maxxus Group GmbH & Co. KG

Žalovaná: Globus Holding GmbH & Co. KG

Předběžné otázky

Je třeba unijní právo, zejména pokud jde o směrnici(e) o ochranných známkách, tedy směrnici 2008/95/ES1 , zejména v článku 12, příp. směrnici 2015/24362 , zejména v článcích 16, 17 a 19, vykládat v tom smyslu, že užitečný účinek těchto ustanovení brání takovému výkladu vnitrostátního procesního práva,

1)    který žalobci v občanskoprávním řízení směřujícím k výmazu vnitrostátní zapsané ochranné známky z důvodu zrušení v důsledku nepoužívání ukládá břemeno tvrzení, které je nutno odlišit od důkazního břemene, a

2)    který v rámci tohoto břemene tvrzení žalobci ukládá, aby

a.    nepoužívání ochranné známky žalovaným v takovémto řízení náležitě doložil v rozsahu, v němž je mu to možné, a

b.    za tímto účelem provedl vlastní průzkum na trhu, který je přiměřený žádosti o výmaz a jedinečnosti dotčené ochranné známky?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/95/ES ze dne 22. října 2008 , kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (kodifikované znění) (Úř. věst. L 299, 8.11.2008, s. 25).

2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2436 ze dne 16. prosince 2015, kterou se sbližují právní předpisy členských států o ochranných známkách (Úř. věst. L 336, 23.12.2015, s. 1).