Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Landgericht Düsseldorf (Germania) la 23 martie 2021 – Nokia Technologies Oy/Daimler AG

(Cauza C-182/21)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Landgericht Düsseldorf

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Nokia Technologies Oy

Pârâtă: Daimler AG

Interveniente: Continental Automotive GmbH, Continental Automotive Hungary Kft., Bury Sp. z.o.o., TomTom Sales B.V., VALEO Telematik und Akustik GmbH (fostă Peiker acustic GmbH), Robert Bosch GmbH, Huawei Technologies Deutschland GmbH, TomTom International B.V., Sierra Wireless S.A.

Întrebările preliminare

A.    Există o obligație de acordare prioritară de licențe furnizorilor?

1)    În cadrul acțiunii în contrafacerea unui brevet, introdusă de titularul unui brevet esențial pentru un standard (BES) creat de un organism de standardizare, care s-a angajat în mod irevocabil față de acest organism să acorde oricărui terț o licență în condiții FRAND, o întreprindere dintr-o etapă din avalul procesului economic poate opune excepția abuzului de poziție dominantă în sensul articolului 102 TFUE atunci când standardul pentru care este esențial brevetul, respectiv părți din acesta, este deja implementat în componente primare achiziționate de pârâta acțiunii în contrafacere, iar titularul brevetului refuză furnizorilor acesteia, care intenționează să obțină o licență, acordarea în condiții FRAND a unei licențe proprii și nelimitate cu privire la produsele care implementează standardul, pentru toate tipurile de utilizare relevante din dreptul brevetelor?

a)    Această situație este valabilă și atunci când, în sectorul comercial respectiv al distribuitorului produsului final, este conform cu practicile existente ca, în ceea ce privește componenta provenită de la furnizor, situația juridică referitoare la protecția brevetelor să fie clarificată prin intermediul obținerii dreptului de licență de către furnizori?

b)    Există o prioritate de acordare a licenței în privința furnizorilor din cadrul fiecărei etape a lanțului de aprovizionare sau numai față de acel furnizor care se află direct în amonte față de distribuitorului produsului final, la sfârșitul lanțului de valorificare? Sunt decisive și în această privință practicile comerciale?

2)    Interdicția practicilor abuzive prevăzută de dreptul concurenței impune ca furnizorului să i se acorde, în condiții FRAND, cu privire la produsele care implementează standardul, o licență proprie și nelimitată, pentru toate tipurile de utilizare relevante în materia dreptului brevetelor, în sensul că distribuitorii finali (și, eventual, clienții din amonte), în cazul unei utilizării conforme a respectivei componente provenite de la furnizor, nu mai necesită, la rândul lor, o licență proprie și separată de la titularul BES pentru a evita o încălcare a drepturilor conferite de brevet?

3)    În cazul unui răspuns negativ la prima întrebare preliminară: articolul 102 TFUE impune cerințe speciale calitative, cantitative și/sau alte cerințe privind criteriile potrivit cărora titularul unui brevet esențial pentru un standard decide care sunt potențialii contravenienți, de la diferite niveluri ale aceluiași lanț de producție și de valorificare, împotriva cărora va formula o acțiune în contrafacerea unui brevet?

B.    Concretizarea cerințelor care decurg din Hotărârea Curții în cauza Huawei/ZTE (Hotărârea din 16 iulie 2015, C-170/13)1 :

1.    Independent de acțiunile pe care titularul unui BES și utilizatorul unui BES sunt obligați să le efectueze reciproc (notificarea contrafacerii, solicitarea acordării licenței, oferta de licență în condiții FRAND; oferta de licență către furnizorul căruia trebuie să i se acorde cu prioritate o licență) și care trebuie îndeplinite în faza precontencioasă, există posibilitatea de a îndeplini a posteriori, în faza contencioasă, obligații de comportament care au fost omise în faza precontencioasă?

2.    Se poate considera că există o cerere de licență susceptibilă de a fi luată în considerare a utilizatorului brevetului numai atunci când, pe baza unei aprecieri globale a tuturor circumstanțelor, reiese în mod clar și neechivoc voința și disponibilitatea utilizatorului unui BES de a încheia un contract de licență în condiții FRAND cu titularul acelui BES, oricare ar fi aceste condiții FRAND (care încă nu pot fi prevăzute din cauza lipsei formulării, la momentul respectiv, a unei oferte de licență)?

a)    În general, autorul unei contrafaceri, care nu reacționează în niciun fel timp de mai multe luni după notificarea contrafacerii, dă astfel de înțeles că nu este interesat să obțină o licență, astfel încât, în pofida unei cereri de licență formulate verbal, o astfel de cerere lipsește, cu consecința că acțiunea în încetare a titularului BES trebuie admisă?

b)    Din condițiile de acordare a unei licență, prezentate de utilizatorul unui BES prin intermediul unei contraoferte, se poate concluziona în sensul unei lipse a cererii de licență, cu consecința admiterii acțiunii în încetare a titularului acelui BES, fără a verifica în prealabil dacă propria ofertă de licență a titularului BES (care este anterioară contraofertei utilizatorului BES) corespunde ea însăși condițiilor FRAND?

c)    O astfel de concluzie este, în orice caz, exclusă atunci când condițiile de acordare a unei licențe din contraofertă, din care ar trebui să se concluzioneze în sensul unei lipse a cererii de licență, sunt unele pentru care nu este clar nici în mod vădit, nici pe baza jurisprudenței instanței supreme, că sunt incompatibile cu condițiile FRAND?

____________

1 C-170/13, EU:C:215:477.