Language of document :

Apelācijas sūdzība, ko 2021. gada 25. martā Turk Hava Yollari AO iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2021. gada 27. janvāra spriedumu lietā T-382/19 Turk Hava Yollari/EUIPO – Sky (“skylife”)

(Lieta C-185/21 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Turk Hava Yollari AO (pārstāve: R. Almaraz Palmero, advokāte)

Pārējie lietas dalībnieki: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO), Sky Ltd

Ar 2021. gada 29. jūnija rīkojumu Tiesa (apelācijas sūdzību pieļaujamības vērtējuma palāta) atzina apelācijas sūdzību par nepieļaujamu un piesprieda Turk Hava Yollari AO pašai segt savus tiesāšanās izdevumus.

____________