Language of document :

Odvolanie podané 25. marca 2021: Turk Hava Yollari AO proti rozsudku Všeobecného súdu (deviata komora) z 27. januára 2021 vo veci T-382/19, Turk Hava Yollari/Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo – Sky (skylife)

(vec C-185/21 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Turk Hava Yollari AO (v zastúpení: R. Almaraz Palmero, abogada)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Sky Ltd

Súdny dvor Európskej únie (komora príslušná prijímať odvolania) uznesením z 29. júna 2021 rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a spoločnosť Turk Hava Yollari AO znáša svoje vlastné trovy konania.

____________