Language of document :

Överklagande ingett den 25 mars 2021 av Turk Hava Yollari AO av den dom som tribunalen (nionde avdelningen) meddelade den 27 januari 2021 i mål T-382/19, Turk Hava Yollari mot EUIPO - Sky (skylife)

(Mål C-185/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Turk Hava Yollari AO (ombud: R. Almaraz Palmero, abogada)

Övriga parter i målet: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), Sky Ltd

Domstolen (prövningstillståndsavdelningen) har den 29 juni 2021 beslutat att inte

meddela prövningstillstånd och att Hava Yollari AO ska bära sina rättegångskostnader.

____________