Language of document :

2011 m. rugsėjo 26 d. Tarnautojų teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje Arnaldos Rosauro ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-29/06)1

(Viešoji tarnyba - Pareigūnai - Paskyrimas - Statuto XIII priedo 5 straipsnio 2 dalis - Vidaus konkursai dėl kategorijos perkėlimo, paskelbti iki 2004 m. gegužės 1 d. - Kandidatai, įtraukti į rezervo sąrašą prieš 2006 m. gegužės 1 d. - Priskyrimas lygiui - Mažesnio nei 1 dauginimo koeficiento pritaikymas - Paaukštinimo balų praradimas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Arnaldos Rosauro ir kt. (Briuselis, Belgija), atstovaujama pradžioje advokatų S. Rodrigues ir A. Jaume, po to - S. Rodrigues ir galiausiai - S. Rodrigues, A. Blot ir C. Bernard-Glanz

Atsakovė: Europos Komisija, atstovaujama J. Currall ir H. Krämer

Dalykas

Komisijos sprendimų paskirti ieškovus, C kategorijos pareigūnus ir vidaus konkurso dėl kategorijos perkėlimo laimėtojus, į B*3/B*4 lygį, pritaikius dauginimo koeficientą palikti jų ankstesnį atlyginimą iki kategorijos pakeitimo ir panaikinti jų paaukštinimo balus, panaikinimas.

Sprendimo rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį.

Kiekviena šalis padengia savo išlaidas.

____________

1 - OL C 121, 2006 5 20, p. 19.