Language of document :

2006 m. kovo 10 d. pareikštas ieškinys byloje Ider ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-25/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Béatrice Ider ir kt., atstovaujamos advokato L. Vogel

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovių reikalavimai:

panaikinti 2005 m. lapkričio 21 d. įgaliotos sudaryti darbo sutartis administracijos (ĮSDSA) sprendimą, kuriuo buvo atmesti 2005 m. liepos 26 d. ieškovių pateikti skundai, kuriais kritikuojami administraciniai sprendimai, kurie atitinkamai kiekvienai ieškovei buvo nustatyti pareigų grupė ir atlyginimo dydis, o taip pat kritikuojamas Komisarų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. priimto sprendimo 7 straipsnis, kuriame įtvirtintos "Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, susijusios su laikinosiomis priemonėmis, taikomomis tarnautojams, kuriuos Briuselio Infrastruktūros tarnyba įdarbino lopšeliuose ir vaikų darželiuose Briuselyje" (BĮN), taip pat šio sprendimo I ir II priedai;

kiek tai būtų reikalinga, taip pat panaikinti sprendimus, dėl kurių buvo pateikti paminėti skundai;

priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės šiuo metu dirba sutartininkėmis mažų vaikų dieninės priežiūros centruose Briuselyje. Tas pačias funkcijas, pagal darbo sutartis, sudarytas pagal Belgijos teisę, jos atliko ir iki jų paskyrimo. Ieškovės ginčija jų pareigų grupę ir atlyginimo dydį, kuriuos joms nustatė atsakovė jas paskiriant sutartininkėmis.

Pirmuoju ieškinio pagrindu ieškovės teigia, kad pagal 2002 m. sausio 22 d. tarp Komisijos ir lopšelių bei vaikų darželių darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, sudarytas pagal Belgijos teisę, atstovų sudaryto susitarimo protokolą ieškovės turėjo būti priskirtos aukštesnei pareigų grupei. Taigi I lygio I kategorijos pareigų grupės nustatymas yra akivaizdi vertinimo klaida ir nediskriminavimo principo pažeidimas, kadangi jos buvo laikomos debiutantėmis, neturinčiomis jokios profesinės patirties, nors jos ir turėjo nemažą stažą.

Antruoju pagrindu ieškovės nurodo Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KTĮS) 2 straipsnio 2 dalies, minėto protokolo, nediskriminavimo principo ir bendrųjų socialinės apsaugos principų pažeidimą. Konkrečiai tariant, apskaičiuojant ieškovių atlyginimus neturėjo būti atsižvelgiama į gaunamas šeimos pašalpas.

____________