Language of document :

2006 m. kovo 10 d. pareikštas ieškinys byloje Bertolete ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-26/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovės: Marli Bertolete ir kt., atstovaujamos advokato L. Vogel

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovių reikalavimai

panaikinti 2005 m. lapkričio 21 d. įgaliotos sudaryti darbo sutartis administracijos (ĮSDSA) sprendimą, kuriuo buvo atmesti 2005 m. liepos 26 d. ieškovių pateikti skundai, kuriais kritikuojami administraciniai sprendimai, kuriuo atitinkamai kiekvienai ieškovei buvo nustatyta pareigų grupė ir atlyginimo dydis, o taip pat kritikuojamas Komisarų kolegijos 2005 m. balandžio 27 d. priimto sprendimo 7 straipsnis, kuriame įtvirtintos "Bendrosios įgyvendinimo nuostatos, susijusios su laikinosiomis priemonėmis, taikomomis tarnautojams, kuriuos Briuselio Infrastruktūros tarnyba įdarbino lopšeliuose ir vaikų darželiuose Briuselyje" (BĮN), taip pat šio sprendimo I ir II priedai;

kiek tai būtų reikalinga taip pat panaikinti sprendimus, dėl kurių buvo pateikti paminėti skundai;

priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovės šiuo metu dirba sutartininkėmis lopšeliuose ir vaikų darželiuose Briuselyje. Tas pačias funkcijas, pagal darbo sutartis, sudarytas pagal Belgijos teisę, jos atliko ir iki jų paskyrimo. Ieškovės ginčija jų pareigų grupę ir atlyginimo dydį, kuriuos joms nustatė atsakovė jas paskiriant sutartininkėms.

Pirmuoju ieškinio pagrindu ieškovės teigia, kad pagal BĮN ir kitas nuostatas, susijusias su Komisijos sutartininkais, joms, atsižvelgiant į jų statusą ir stažą, turėjo būti nustatyta III, o ne II, pareigų grupė.

Antruoju pagrindu ieškovės nurodo, kad jos negauna minimalaus atlyginimo, numatyto BĮN 6 straipsnyje.

Trečiuoju pagrindu ieškovės nurodo Kitų Europos Bendrijų tarnautojų įdarbinimo sąlygų (KTĮS) 2 straipsnio 2 dalies, 2002 m. sausio 22 d. tarp Komisijos ir lopšelių bei vaikų darželių darbuotojų, dirbančių pagal sutartis, sudarytas remiantis Belgijos teise, atstovų sudaryto susitarimo protokolo, nediskriminavimo principo ir bendrųjų socialinės apsaugos principų pažeidimą. Konkrečiai tariant, apskaičiuojant ieškovių atlyginimus neturėjo būti atsižvelgiama į gaunamas šeimos pašalpas.

____________