Language of document :

Tožba, vložena 10. marca 2006 - Bertolete in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-26/06)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeče stranke: Marli Bertolete in drugi (zastopnik: L. Vogel, avocat)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti odločbe organa, pooblaščenega za sklepanje pogodb o zaposlitvi (OPSP), z dne 21. novembra 2005 s katero so bile zavrnjene pritožbe tožečih strank z dne 26. julija 2005, ki izpodbijajo upravne odločbe, ki so določile razvrstitev in osebni prejemek za vsako posamično tožečo stranko, in izpodbijajo člen 7 odločbe, ki jo je 27. aprila 2005 sprejel kolegij komisarjev, ki vsebuje "Splošne izvedbene določbe za prehodne ukrepe, ki se uporabljajo za uslužbence, ki jih je Urad za infrastrukturo Bruselj zaposlil v otroških jaslih in vrtcih v Bruslju" (SID), ter Prilogi I in II k tej odločbi;

po potrebi, prav tako razglasitev ničnosti odločb zoper katere so bile vložene zgoraj navedene pritožbe;

naložitev plačila stroškov Komisiji Evropskih skupnosti.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeče stranke, trenutno pogodbeni uslužbenci, ki delajo v otroških jaslih in vrtcih v Bruslju, so na podlagi pogodb o zaposlitvi, za katere se uporablja belgijsko pravo, opravljali isto delo že pred svojim imenovanjem. Tožeče stranke izpodbijajo njihovo razvrstitev in osebni prejemek, ki ju je določila tožena stranka ob njihovem imenovanju v pogodbene uslužbence.

S prvim tožbenim razlogom tožeče stranke zatrjujejo, da bi morale biti glede na njihov naziv in delovno dobo na podlagi SID in drugih določb, ki se nanašajo na pogodbene uslužbence Komisije, razvrščene v funkcionalno skupino III in ne v funkcionalno skupino II.

Z drugim tožbenim razlogom tožeče stranke zatrjujejo, da niso upravičene do minimalnega osebnega prejemka, ki je določen v členu 6 SID.

S tretjim tožbenem razlogom tožeče stranke navajajo kršitev člena 2(2) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti (PZDU), Protokola o sporazumu z dne 22. januarja 2002 med Komisijo in predstavniki zaposlenih v otroški jaslih in vrtcih na podlagi pogodb, za katere se uporablja belgijsko pravo, načela prepovedi diskriminacije in splošnih načel na področju socialne varnosti. Zlasti izračun osebnega prejemka, ki ga je treba zagotoviti tožečim strankam, ne bi smel upoštevati družinskih prejemkov.

____________