Language of document :

2006 m. kovo 17 d. pareikštas ieškinys byloje Sequeira Wandschneider prieš Komisiją

(Byla F-28/06)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovas: Paulo Sequeira Wandschneider (Briuselis, Belgija), atstovaujamas advokatų G. Vandersanden ir C. Ronzi

Atsakovė: Europos Bendrijų Komisija

Ieškovo reikalavimai

-    Panaikinti ieškovo veiklos vertinimo ataskaitą (REC), apimančią laikotarpį nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2004 m. gruodžio 31 d.

-    Prireikus panaikinti sprendimą, atmetantį 2005 m. rugsėjo 5 d. ieškovo skundą.

-    Priteisti iš atsakovės sumokėti patirtos materialinės ir moralinės žalos atlyginimą, įvertintą ex aequo et bono, jį padidinant 5 000 EUR.

-    Priteisti iš Europos Bendrijų Komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Ieškovas, Komisijos pareigūnas, atsakingas už antidempingo tyrimus, ginčija jo 2004 metų tarnybinės veiklos įvertinimo ataskaitos galiojimą.

Savo ieškinyje jis tvirtina, kad jo viršininkas jam paskyrė žemesnius balus nei jis nusipelnė, nes jis šių tyrimų metu atsisakė pirmenybę teikti Bendrijos pramonės interesui.

Be to, jis tvirtina, kad procedūra, kurios buvo laikomasi parengiant jo REC, pažeidė Pareigūnų tarnybos nuostatų 43 straipsnį, bendrąsias šio straipsnio įgyvendinimo nuostatas, vertinimo gaires bei Paritetinio vertinimo komisijos vidines taisykles. Atsakovė taip pat pažeidė ieškovo teisę į gynybą bei jo teisę į veiksmingą apeliaciją.

Ieškovas mano, pirma, kad jo REC yra neteisinga dėl akivaizdžių vertinimo klaidų bei motyvavimo nebuvimo ir, antra, kad atsakovė pažeidė rūpinimosi pareigūnais ir gero administravimo pareigą.

Galiausiai ieškovas nurodo piktnaudžiavimą įgaliojimais tiek, kiek jo įvertinimas nepakankamu lygiu yra tik priemonė siekiant jį nušalinti nuo tyrimų vykdytojo pareigų.

____________