Language of document :

EU-Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 5. juli 2007 - Ider, Desorbay og Noschese mod Kommissionen

(Sag F-25/06) 1

(Personalesag - kontraktansatte - indplacering og aflønning - Infrastruktur- og Logistikkontoret i Bruxelles (OIB) - kontraktansatte, der beskæftiger sig med gennemførelsesopgaver - tidligere arbejdstagere efter belgisk ret - ændret ansættelsesordning - ligebehandling)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøgere: Béatrice Ider (Halle, Belgien), Marie-Claire Desorbay (Meise, Belgien) og Lino Noschese (Braine-le-Château, Belgien) (ved avocat L. Vogel)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved D. Martin og L. Lozano Palacios)

Sagens genstand

Annullation af Kommissionens afgørelse om at afslå de klager, sagsøgerne havde indgivet over de afgørelser, hvorved deres indplacering og aflønning som kontraktansatte var blevet fastsat

Konklusion

Kommissionen for De Europæiske Fællesskabers afgørelse om at fastsætte Béatrice Iders aflønning i henhold til en ansættelseskontrakt som midlertidigt ansat, der blev indgået i april 2005, annulleres.

I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber bærer sine egne sagsomkostninger samt havdelen af de omkostninger, Béatrice Ider har afholdt.

Béatrice Ider bærer halvdelen af sine egne sagsomkostninger.

Marie-Claire Desorbay og Lino Noschese bærer deres egne omkostninger.

____________

1 - EUT C 108 af 6.5.2006, s. 34.