Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 5. juuli 2007. aasta otsus -Ider, Desorbay ja Noschese versus komisjon

(Kohtuasi F-25/06)1

(Avalik teenistus - Lepingulised töötajad - Palgaastme määramine ja töötasu - Brüsseli infrastruktuuri- ja logistikatalitus - Rakendamisülesandeid täitvad töötajad - Endised töötajad Belgia õiguse alusel - Kohaldatavate teenistustingimuste muutumine − Võrdne kohtlemine)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hagejad: Béatrice Ider (Halle, Belgia), Marie-Claire Desorbay (Meise, Belgia) ja Lino Noschese (Braine-le-Château, Belgia) (esindaja: advokaat L. Vogel)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja L. Lozano Palacios)

Kohtuasja ese

Komisjoni otsuse tühistamine, millega jäeti rahuldamata hagejate esitatud kaebused lepinguliste töötajatena nende palgaastmele ja töötasude määramise kohta tehtud otsuste peale.

Otsuse resolutiivosa

Tühistada Euroopa Ühenduste Komisjoni otsus, millega aprillis 2005 sõlmitud lepingulise töötaja lepingu alusel määrati B. Ider'i töötasu.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Mõista pool B. Ideri kohtukuludest välja Euroopa Ühenduste Komisjonilt, kes ühtlasi kannab ise oma kohtukulud.

B. Ider kannab ise pool oma kohtukuludest.

M.-C. Desorbay ja L. Noschese kannavad ise oma kohtukulud.

____________

1 - ELT C 108, 6.5.2006, lk 34.