Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera a doua) din 5 iulie 2007 - Ider, Desorbay și Noschese/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-25/06)1

(Funcţie publică - Agenţi contractuali - Încadrare și remunerare - Oficiul "Infrastructură și logistică" din Bruxelles (OIB) - Agenţi însărcinaţi cu atribuţii de execuţie - Foști salariaţi angajaţi de drept belgian - Modificarea regimului aplicabil − Egalitate de tratament)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Béatrice Ider (Halle, Belgia), Marie-Claire Desorbay (Meise, Belgia) și Lino Noschese (Braine-le-Château, Belgia) (reprezentant: L. Vogel, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: D. Martin și L. Lozano Palacios)

Obiectul

Anularea deciziei Comisiei de respingere a plângerilor introduse de reclamanţi împotriva deciziilor de stabilire a încadrării și remuneraţiei lor în calitate de agenţi contractuali.

Dispozitivul

Anulează decizia prin care Comisia Comunităţilor Europene a stabilit remuneraţia doamnei Ider, în temeiul unui contract de agent contractual semnat în aprilie 2005.

Respinge restul capetelor de cerere.

Comisia Comunităţilor Europene suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și jumătate din cheltuielile de judecată efectuate de doamna Ider.

Doamna Ider suportă jumătate din propriile cheltuieli de judecată.

Doamna Desorbay și domnul Noschese suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 108, 6.5.2006, p. 34.