Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 5. julija 2007 - Ider, Desorbay in Noschese proti Komisiji

(Zadeva F-25/06)1

(Javni uslužbenci - Pogodbeni uslužbenci - Razvrstitev in plačilo - Urad za infrastrukturo in logistiko v Bruslju (OIB) - Uslužbenci, pooblaščeni za naloge izvajanja - Nekdanji delavci po belgijskem pravu - Sprememba pogojev za zaposlitev - Enako obravnavanje)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Béatrice Ider (Halle, Belgija), Marie-Claire Desorbay (Meise, Belgija) in Lino Noschese (Braine-le-Château, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: D. Martin in L. Lozano Palacios)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi ugovorov, ki so jih tožeče stranke vložile zoper odločbe o njihovih razvrstitvah in plačilih kot pogodbenih uslužbencev.

Izrek sodbe

Odločba, s katero je Komisija Evropskih skupnosti določila plačilo B. Ider na podlagi pogodbe pogodbene uslužbenke, podpisane aprila 2005, se razglasi za nično.

V preostalem delu se tožba zavrne.

Komisija Evropskih skupnosti nosi svoje stroške in polovico stroškov, ki jih je priglasila B. Ider.

B. Ider nosi polovico svojih stroškov.

M.-C. Desorbay in L. Noschese nosita svoje stroške.

____________

1 - UL C 108, 6.5.2006, str. 34.