Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 5. července 2007 - Bertolete a další v. Komise

(Věc F-26/06)1

(Veřejná služba - Smluvní zaměstnanci - Zařazení a plat - Úřad "Infrastruktura a logistika" v Bruselu (OIB) - Učitelky v mateřské školce - Bývalí zaměstnanci podle belgického práva - Změna použitelného režimu - Rovné zacházení)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert) a další (zástupce: L. Vogel, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Martin a L. Lozano Palacios, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise, kterým byly zamítnuty stížnosti, které žalobkyně podaly proti rozhodnutím stanovujícím jejich zařazení a platy jakožto smluvních zaměstnanců.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí, kterými Komise Evropských společenství stanovila plat žalobkyň na základě smluv smluvních zaměstnanců podepsaných v dubnu 2005, se ruší.

Ve zbývající části se žaloba zamítá.

Komise Evropských společenství ponese vlastní náklady řízení jakož i polovinu nákladů řízení vynaložených žalobkyněmi.

Žalobkyně ponesou polovinu vlastních nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 108, 6.5.2006, s. 34.