Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 13. prosince 2007 - Wandschneider v. Komise

(Věc F-28/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Hodnocení - Posudek o vývoji služebního postupu - Hodnotící období pro rok 2004 - Žaloba na neplatnost - Odůvodnění - Zjevně nesprávné posouzení)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Paolo Sequeira Wandschneider (Brusel, Belgie) (zástupci: původně G. Vandersanden a C. Ronzi, advokáti, poté G. Vandersanden, C. Ronzi a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: G. Berscheid a C. Berardis-Kayser, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení posudku o vývoji služebního postupu žalobce za hodnotící období 2004, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 121, 20.5.2006, s. 19.