Language of document :

Sag anlagt den 10. februar 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-16/13)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af RCAM’s (den fælles sygesikringsordning) afgørelse, for så vidt som ordlyden af udkastet til afgørelsen om afslag på ansøgningen om at anerkende den sygdom, som tog livet af sagsøgerens ægtefælle, der var forhenværende tjenestemand, som en erhvervssygdom, heri stadfæstes

Sagsøgerens påstande

Den fælles sygesikringsordnings afgørelse af 23. marts 2012, for så vidt som ordlyden af udkastet til afgørelsen af 23. juni 1995 heri stadfæstes, annulleres.

Om fornødent annullation af Europa-Kommissionens ansættelsesmyndigheds afgørelse af 29. oktober 2012 om afslag på den klage, som sagsøgeren indgav den 6. juli 2012 i henhold til vedtægtens artikel 90, stk. 2.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.