Language of document :

Kanne 10.2.2013 – ZZ v. komissio

(Asia F-16/13)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän päätöksen kumoaminen siltä osin kuin siinä vahvistetaan päätösesitys, jossa hylätään kantajan puolison, joka oli entinen virkamies, kuoleman aiheuttaneen sairauden toteamista ammattitaudiksi koskeva pyyntö.

Vaatimukset

yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän 23.3.2012 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin siinä vahvistetaan 23.6.1995 tehdyn päätösesityksen sanamuoto

tarvittaessa on kumottava Euroopan komission nimittävän viranomaisen 29.10.2012 tekemä päätös, jolla hylätään kantajan henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla 6.7.2012 tekemä valitus

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.