Language of document :

Beroep ingesteld op 10 februari 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-16/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de gemeenschappelijke regeling inzake de ziektekostenverzekering, voor zover daarbij worden bevestigd de bewoordingen van het ontwerpbesluit tot afwijzing van het verzoek om erkenning dat de ziekte waaraan verzoekers echtgenote, een voormalig ambtenaar, is overleden, een beroepsziekte was

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van de gemeenschappelijke regeling inzake de ziektekostenverzekering van 23 maart 2012, voor zover daarbij de bewoordingen van het ontwerpbesluit van 23 juni 1995 worden bevestigd;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag van de Europese Commissie van 29 oktober 2012 tot afwijzing van de klacht die verzoeker op 6 juli 2012 uit hoofde van artikel 90, lid 2, van het Statuut had ingediend;

verwijzing van de Commissie in de kosten.