Language of document :

Beroep ingesteld op 19 februari 2013 – ZZ / Commissie

(Zaak F-18/13)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de extra pensioenrechten die vóór de indiensttreding zijn verkregen te berekenen op basis van de nieuwe AUB

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 17 januari 2012 tot berekening van de extra pensioenrechten die vóór de indiensttreding bij de Commissie zijn verkregen;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van de klacht van 13 november 2012, strekkende tot toepassing van de AUB en de actuariële waarden die op het moment van het verzoek om overdracht van pensioenrechten golden;

verwijzing van de Commissie in de kosten.