Language of document :

Prasība, kas celta 2013. gada 19. februārī – ZZ/Komisija

(lieta F-19/13)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis un E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par pensijas tiesību, kuras iegūtas pirms stāšanās amatā, aprēķinu saskaņā ar jaunajiem VĪN

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2012. gada 2. jūlija lēmumu par to pensijas tiesību aprēķinu, kuras prasītājs ieguvis pirms darba uzsākšanas Komisijā;ja nepieciešams, atcelt lēmumu, ar kuru noraidīta prasītāja 2012. gada 7. decembra sūdzība par VĪN un aktuāro likmju, kas bija spēkā laikā, kad viņš iesniedza pieteikumu par viņa pensijas tiesību pārcelšanu, piemērošanu;piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.