Language of document :

Acțiune introdusă la 15 februarie 2013 – ZZ/Comisia

(Cauza F-17/13)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: ZZ (reprezentanți: A. Salerno și B. Cortese, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de respingere a solicitării de recrutare a reclamantei prezentată de OIL.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei atacate;

obligarea pârâtei la repararea prejudiciului material cauzat reclamantei prin decizia atacată, evaluat la suma care corespunde diferenței, din luna octombrie 2011 până în momentul în care va fi angajată în categoria GF III, dintre retribuțiile corespunzătoare GF III și cele pe care continuă să le perceapă în calitate de AC din categoria GF II, majorată cu dobânzile corespunzătoare începând cu data scadenței fiecăreia din remunerațiile lunare până la data plății efective a acestora;obligarea pârâtei la plata tuturor cheltuielilor de judecată.