Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (tretia komora) zo 14. mája 2014 – Cocco/Komisia

(vec F-17/13)1

(Verejná služba –Zmluvný zamestnanec – Prijímanie – Výzva na vyjadrenie záujmu EPSO/CAST/02/2010)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: Patricia Cocco (Hunting, Francúzsko) (v zastúpení: A. Salerno a B. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: C. Berardis-Kayser a G. Berscheid, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia, ktorým Komisia zamietla žiadosť o prijatie žalobkyne do zamestnania podanú OILVýrok rozsudkuRozhodnutie Európskej komisie z 25. apríla 2012 zamietajúce zamestnať pani Cocco ako zmluvného zamestnanca vo funkčnej skupine III, sa zrušuje. V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli pani Cocco.