Language of document : ECLI:EU:F:2014:92

PRESUDA SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE (treće vijeće)

14. svibnja 2014.

Predmet F‑17/13

Patricia Cocco

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Član ugovornog osoblja – Postupak zapošljavanja – Poziv za iskazivanje interesa EPSO/CAST/02/2010“ 

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a koji se primjenjuje na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom P. Cocco zahtijeva poništenje odluke Europske komisije od 25. travnja 2012. kojom se odbija njezin zahtjev za zapošljavanje u svojstvu člana ugovornog osoblja funkcijske skupine III., kao i naknadu štete.

Odluka:      Poništava se odluka Europske komisije od 25. travnja 2012. kojom se odbija zapošljavanje P. Cocco u svojstvu člana ugovornog osoblja funkcijske skupine III. U ostalom dijelu tužba sa odbija. Europska komisija snosit će vlastite troškove kao i troškove P. Cocco.

Sažetak

Dužnosnici – Ugovorno osoblje – Postupak zapošljavanja – Razvrstavanje u razred – Uzimanje u obzir profesionalnog iskustva – Ovlast ocjene tijela ovlaštenog za sklapanje ugovora o radu – Tumačenje tekstova Unije – Granice

(Uvjeti zapošljavanja koji se primjenjuju na ostale službenike, čl. 82. st. 2. t. (b ))

Iako uprava uživa široku marginu prosudbe za određivanje može li se kandidatovo prethodno profesionalno iskustvo uzeti u obzir prilikom njegova zapošljavanja u svojstvu člana ugovornog osoblja funkcijske skupine III., primjena te široke ovlasti ocjene mora se provoditi uz poštovanje svih primjenjivih odredaba.

Prilikom tumačenja odredbe prava Unije valja uzeti u obzir ne samo formulaciju te odredbe i njezin kontekst, već i cilj propisa kojih je ta odredba dio. Međutim, treba smatrati da, kada zakonodavac i upravna vlast u istom tekstu općenitog opsega primjenjuju dva različita pojma, razlozi koherentnosti i pravne sigurnosti protive se tomu da se tim pojmovima pripiše isti opseg. Isto se a fortiori primjenjuje kada ti pojmovi imaju različit smisao u govornom jeziku. Upravo je to slučaj s pridjevima „odgovarajući“ i „istovrijedan“. U svom uobičajenom smislu pridjev „odgovarajući“ znači „prilagođen za određenu upotrebu“. S druge strane, pridjev „istovrijedan“ znači „iste vrijednosti“ i stoga ima ograničenije značenje.

S tim u vezi, valja primijetiti da u nedostatku diplome koja potvrđuje srednjoškolsku razinu obrazovanja, članak 82. stavak 2. točka (b) Uvjeta zapošljavanja koji se primjenjuje na ostale službenike zahtijeva ili odgovarajuće profesionalno iskustvo, kada zainteresirana osoba ima srednjoškolsko obrazovanje potvrđeno diplomom koje omogućuje poslijesrednjoškolsko obrazovanje, ili, ako to nije slučaj, profesionalno osposobljavanje ili profesionalno iskustvo istovrijedne razine.

Stoga tu odredbu treba tumačiti na način da kandidat za zapošljavanje u svojstvu člana ugovornog osoblja funkcijske skupine III. mora imati iskustvo od tri godine koje odgovara dužnostima radnog mjesta koje se popunjava a da nije nužno istovrijedno s njima.

(t. 26., 30., 32., 33. i 37.)

Izvori:

Sud: 17. studenoga 1983., Merck, 292/82, t. 12.

Službenički sud: 28. listopada 2010., Fares/Komisija, F‑6/09, t. 38. i 39.; 10. ožujka 2011., Begue i dr../Komisija, F‑27/10, t. 40.; 25. rujna 2013., Marques/Komisija, F‑158/12, t. 21. do 23.

Opći sud Europske unije: 8. srpnja 2010., Komisija/Putterie‑De‑Beukelaer, T‑160/08 P, t. 70.