Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 29. srpna 2016 – McMichael v. Komise

(Věc F-18/13)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda třetího senátu nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 114, 20.4.2013, s. 47.