Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 29 augusti 2016 – McMichael mot kommissionen

(Mål F-18/13)(1 )

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på tredje avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1     EUT C, 114, 20.4.2013,s. 47.