Language of document :

Tožba, vložena 28. maja 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-58/12)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: G. Cipressa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe zaradi molka organa o zavrnitvi predloga tožeče stranke, naj tožena stranka izvrši sodbo Sodišča za uslužbence z dne 4. novembra 2008 v zadevi Marcuccio proti Komisiji, F-41/06, in plačilo odškodnine za škodo, ki naj bi nastala tožeči stranki.

Predlogi tožeče stranke

Razglasi naj se ničnost odločbe, ki jo je izdala Komisija oziroma jo je mogoče pripisati tej instituciji, o zavrnitvi – v kakršnikoli obliki in delni ali v celoti – predloga z dne 25. marca 2011;

Razglasi naj se ničnost odločbe, ki jo je izdala Komisija oziroma jo je mogoče pripisati tej instituciji, o zavrnitvi – v kakršnikoli obliki in delni ali v celoti – zahtevka z dne 17. oktobra 2011;

če je treba, naj se ugotovi, da je Komisija, s tem da vsaj deloma ni odločila v razumnem roku o ukrepih za izvršitev sodbe Sodišča za uslužbence z dne 4. novembra 2008 v zadevi Marcuccio proti Komisiji, F-41/06, ravnala protipravno;

Komisiji naj se naloži, da tožeči stranki plača 70.000 EUR iz naslova odškodnine zaradi škode, ki je tožeči stranki nastala zato, ker Komisija ni sprejela vseh ukrepov za izvršitev sodbe z dne 4. novembra 2008;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov postopka.