Language of document :

Beroep ingesteld op 11 juni 2012 – ZZ en ZZ / Commissie

(Zaak F-61/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: ZZ en ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en S. Orlandi, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de voorstellen tot overdracht van de vóór de indiensttreding bij de Commissie verworven pensioenrechten op basis van de berekening die rekening houdt met de nieuwe AUB welke na verzoekers’ verzoeken om overdracht in werking zijn getreden

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van de besluiten tot afwijzing van verzoekers’ klachten strekkende tot toepassing van de AUB en de actuariële waarden die van kracht waren op het moment van hun verzoek om overdracht van pensioenrechten;

voor zover nodig, nietigverklaring van de besluiten houdende berekening van de extra pensioenrechten die zij vóór hun indiensttreding bij de Commissie hebben verworven;

verwijzing van de Commissie in de kosten.