Language of document :

Žaloba podaná 11. júna 2012 – ZZ a ZZ/Komisia

(vec F-61/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyne: ZZ a ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie návrhov na prevod práv na dôchodok získaných pred nástupom do služby v Komisii na základe výpočtu vychádzajúceho z nových VVU (všeobecné vykonávacie ustanovenia), ktoré nadobudli účinnosť po podaní žiadostí žalobkýň o prevod

Návrhy žalobkýň

zrušiť rozhodnutia o zamietnutí sťažností žalobkýň smerujúcich k uplatneniu VVU a diskontných sadzieb účinných v okamihu podania ich žiadosti o prevod ich práv na dôchodok,

v prípade potreby zrušiť rozhodnutia o výpočte bonifikácie ich práv na dôchodok získaných pred ich nastúpením do služby v Komisii,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.