Language of document :

Kanne 7.6.2012 – ZZ v. tilintarkastustuomioistuin

(Asia F-59/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Henkilöstöosaston johtajan avointa virkaa koskevan ilmoituksen ECA/2011/67 kumoaminen

Vaatimukset

avointa virkaa koskeva ilmoitus ECA/2011/67 on kumottava

kaikki avointa virkaa koskevan ilmoituksen ECA/2011/67 johdosta aloitetun palvelukseenottomenettelyn yhteydessä tehdyt päätökset on kumottava

on korvattava aineellinen vahinko, joka on aiheutunut nimitykseen liittyvien taloudellisten oikeuksien (jotka liittyvät uraan ja eläkeoikeuksiin) menettämisestä ja siis näiden oikeuksien menettämisestä 1.1.2011 alkaen

kun otetaan huomioon asiayhteys, jossa nämä päätökset on tehty, on myönnettävä 15 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

tilintarkastustuomioistuin on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.