Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 7. jūnijā – ZZ/Revīzijas palāta

(lieta F-59/12)

Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – L. Levi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Revīzijas palāta

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt paziņojumu par vakanci ECA/2011/67 attiecībā uz cilvēkresursu direkcijas direktora amatu

Prasītāja prasījumi:

atcelt paziņojumu par vakanci ECA/2011/67;

atcelt visus lēmumu, kas pieņemti darbā pieņemšanas procedūras ietvaros saistībā ar paziņojumu par vakanci ECA/2011/67;

atlīdzināt radušos materiālos zaudējumus, kuri ietver zaudētās finanšu tiesības saistībā ar iecelšanu amatā (ieskaitot saistībā ar karjeru un pensijas tiesībām) un, līdz ar to uzdot veikt maksājumus atbilstoši šīm tiesībām no 2011. gada 1. janvāra;

ņemot vērā šo lēmumu pieņemšanas kontekstu, piešķirt EUR 15 000 kā kompensāciju par morālo kaitējumu;

piespriest Revīzijas Palātai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.