Language of document :

Beroep ingesteld op 8 juni 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-60/12)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: E. Guerrieri Piaceri, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit om de verzoekende partij in het kader van de bevorderingsronde 2011 niet zes punten te geven, herziening van het beoordelingsrapport en toekenning van de punten die nodig zijn om te worden bevorderd naar de rang AST 2

Conclusies van de verzoekende partij

het beoordelingsrapport van de verzoekende partij over de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 en het besluit om haar voor diezelfde periode twee bevorderingspunten te geven, nietig verklaren;

dientengevolge, de verwerende partij gelasten om het beoordelingsrapport van de verwerende partij opnieuw te onderzoeken en haar de punten te geven die nodig zijn om met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2011 te worden bevorderd naar de rang AST 2;

de verwerende partij veroordelen tot betaling van een ex aequo et bono op 20 000 EUR (met inbegrip van proceskosten) geraamd bedrag.