Language of document :

Personaldomstolens beslut (första avdelningen) av den 7 november 2013 – CA mot kommissionen

(Mål F-60/12)1

(Personalmål – Tjänstemän – Ansökan genom vilken talan väckts – Formkrav – Framställning av grunderna för talan – Uppenbart att talan inte kan tas upp till sakprövning)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: CA (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Guerrieri Ciaceri)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: J. Currall och C. Berardis-Kayser)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte tilldela sökanden 6 befordringspoäng vid befordringsförfarandet år 2011 och begäran om tilldelning av de poäng som är nödvändiga för sökandens befordran till lönegrad AST 2 med retroaktiv verkan.

Avgörande

Talan avvisas eftersom det är uppenbart att den inte kan tas upp till prövning.

CA ska bära sina rättegångskostnader och förpliktas att ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 243, 11.8.2012, s. 34.