Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 17. oktober 2013 – BF mod Revisionsretten for Den Europæiske Union

(Sag F-59/12) 1

(Personalesag – udnævnelse – besættelse af en stilling som direktør – meddelelse om ledig stilling – bebyrdende retsakt – foreligger ikke – afvisning)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: BF (Luxembourg, Luxembourg) (ved advokat L. Levi)

Sagsøgt: Revisionsretten for Den Europæiske Union (ved T. Kennedy og J. Vermer, som befuldmægtigede, bistået af advokat D. Waelbroeck))

Sagens genstand

Påstand om annullation af Revisionsrettens stillingsopslag ECA/2011/67 til besættelse af stillingen som direktør for personaleafdelingen.

Konklusion

Revisionsretten for Den Europæiske Union frifindes.

BF bærer sine egne omkostninger og betaler de af Revisionsretten for den Europæiske Union afholdte udgifter.

____________

1 EUT C 227 af 28.7.2012, s. 38.