Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 17. oktobra spriedums – BF/Eiropas Savienības Revīzijas palāta

(lieta F-59/12) 1

Civildienests – Iecelšana amatā – Direktora posteņa aizpildīšana – Paziņojums par vakanci – Nelabvēlīgs akts – Neesamība – Nepieņemamība

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: BF (Luksemburga, Luksemburga) (pārstāvis L. Levi, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Revīzijas palāta (pārstāvji T. Kennedy un J. Vermer, pārstāvji, kuriem palīdz D. Waelbroeck, advokāts)

Priekšmets

Prasība atcelt Revīzijas palātas paziņojumu par vakanci ECA/2011/67 attiecībā uz cilvēkresursu direkcijas direktora amatu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

BF sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Savienības Revīzijas palātas tiesāšanās izdevumus.

____________

1     OV C 227, 28.7.2012., 38. lpp.