Language of document : ECLI:EU:F:2013:177

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉKÉNEK VÉGZÉSE

(első tanács)

2013. november 7.

F‑60/12. sz. ügy

CA

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Tisztviselők – Keresetlevél – Alaki követelmények – A felhozott jogalapok ismertetése – Nyilvánvalóan elfogadhatatlan kereset”

Tárgy:      Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben CA azt kéri, hogy a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a 2010‑re vonatkozó értékelő jelentést, semmisítse meg az Európai Bizottság azon határozatát, amellyel ezen időszak vonatkozásában két előmeneteli pontot adott a felperesnek, továbbá vizsgálja felül a felperes értékelését, és ítéljen meg számára annyi pontot, amennyi a 2011. január 1‑jéig visszamenőleges hatályú előléptetéséhez szükséges, valamint kötelezze a Bizottságot 20 000 euró megfizetésére.

Határozat:      A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. CA maga viseli saját költségeit, valamint köteles viselni az Európai Bizottság részéről felmerült költségeket.

Összefoglaló

Bírósági eljárás – Keresetlevél – Alaki követelmények – A hivatkozott jogalapok egyértelmű és pontos ismertetése

(A Bíróság alapokmánya, 21. cikk, első bekezdés, és I. melléklet, 7. cikk, (3) bekezdés; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 35. cikk, 1. §, e) pont)

A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 35. cikke 1. §‑ának e) pontja értelmében a keresetlevélnek tartalmaznia kell a felhozott jogalapokat, valamint a ténybeli és jogi érveket. Ezeket a jogalapokat és érveket kellően egyértelműen és pontosan kell előterjeszteni, hogy lehetővé tegyék az alperes számára védekezésének előkészítését és a Közszolgálati Törvényszék számára a keresetről való határozathozatalt, adott esetben további információk nélkül is. A jogbiztonság és a gondos igazságszolgáltatás biztosítása érdekében a kereset elfogadhatóságához az szükséges, hogy azok a lényeges ténybeli vagy jogi körülmények, amelyeken a kereset alapul, összefüggően és érthetően kitűnjenek magából a keresetlevélből. Ez annál inkább így van, mivel a Bíróság alapokmánya I. melléklete 7. cikkének (3) bekezdése értelmében a Közszolgálati Törvényszék előtti eljárás írásbeli szakaszában főszabály szerint az előkészítő iratoknak csak egyszeri kicserélésére kerül sor, amennyiben a Közszolgálati Törvényszék nem határoz eltérően. A Közszolgálati Törvényszék előtti eljárás ez utóbbi sajátossága az oka annak, hogy – az Elsőfokú Bíróság és a Bíróság előtti eljárásra vonatkozóan a Bíróság alapokmánya 21. cikkének első bekezdésében foglaltakkal ellentétben – a keresetlevélben nem lehet a jogalapokat és érveket csupán röviden összefoglalva ismertetni.

(lásd a 11. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑85/92. sz., De Hoe kontra Bizottság ügyben 1993. április 28‑án hozott végzésének 20. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑134/07. és F‑8/08. sz., Adjemian és társai kontra Bizottság egyesített ügyekben 2009. június 4‑én hozott ítéletének 76. pontja; F‑102/09. sz., Bennett és társai kontra OHIM ügyben 2011. szeptember 15‑én hozott ítéletének 115. pontja; F‑123/10. sz., Bancale és Buccheri kontra Bizottság ügyben 2012. február 1‑jén hozott ítéletének 38. pontja; F‑12/10. sz., Kerstens kontra Bizottság ügyben 2012. március 8‑án hozott ítéletének 68. pontja.