Language of document : ECLI:EU:F:2014:178

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(treće vijeće)

2. srpnja 2014.

Predmet F‑62/12

Gian Andrea Bandieri

protiv

Europske agencije za sigurnost zračnoga prometa (EASA)

„Javna služba – Prethodna postupovna pitanja – Prigovor nedopuštenosti – Delegacija ovlasti dodijeljenih tijelu ovlaštenom za sklapanje ugovora o radu – Tužba usmjerena protiv delegirajućeg tijela – Nepostojanje pripisivosti pobijanog akta tuženiku – Očita nedopuštenost“

Predmet:      Tužba podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a. kojom G. A. Bandieri u biti traži poništenje prijedloga od 14. studenoga 2011. kojim je Europska komisija na njegovo traženje utvrdila broj dodatnih priznatih godina uplate u mirovinski sustav Unije koji proizlazi iz prijenosa mirovinskih prava koja je imao u talijanskom mirovinskom sustavu.

Odluka:      Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena. G. A. Bandieri snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske agencije za sigurnost zračnog prometa.

Sažetak

Tužbe dužnosnikâ – Svojstvo tuženika – Europska agencija za sigurnost zračnog prometa  – Delegacija ovlasti dodijeljenih tijelu ovlaštenom za sklapanje ugovora o radu – Tužba usmjerena protiv delegirajućeg tijela – Nedopuštenost

(čl. 91.a Pravilnika o osoblju za dužnosnike)

Tužbe iz područja u kojima je primijenjen članak 2. stavak 2. Pravilnika o osoblju usmjerene su protiv institucije kojoj delegirano tijelo za imenovanje odgovara.

Čim je Europska agencija za sigurnost zračnog prometa (EASA) delegirala Uredu za upravljanje i plaćanje pojedinih prava (PMO) ovlasti tijela za imenovanje ili tijela ovlaštenog za sklapanje ugovora o radu u području prijenosa prava na mirovinu osoblja te agencije, tužba usmjerena protiv EASA‑e koja se tiče odluke koju je PMO donio u tom području očito je nedopuštena.

(t. 19. do 21. i 25.)

Izvori:

Službenički sud: 12. prosinca 2013., Hall/Komisija i CEPOL, F‑22/12, t. 25.