Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu (tretia komora) z 15. júna 2016 – Stepien a Animali/Komisia

(vec F-61/12)1

(Verejná služba – Úradníci – Dôchodky – Prevod vnútroštátnych práv na dôchodok – Návrh na započítanie odpracovaných rokov – Akt nespôsobujúci ujmu – Neprípustnosť žaloby – Žiadosť o vydanie rozhodnutia pred prejednaním veci samej – Článok 83 rokovacieho poriadku)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Beata Stepien (Brusel, Belgicko) a Mario Animali (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, avocats, neskôr D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, avocats, potom J.-N. Louis a S. Orlandi, avocats, napokon J.-N. Louis, avocat)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: pôvodne J. Baquero Cruz a D. Martin, splnomocnení zástupcovia, neskôr J. Currall a G. Gattinara, splnomocnení zástupcovia, potom G. Gattinara, splnomocnený zástupca, napokon G. Gattinara a F. Simonetti, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Žiadosť o zrušenie návrhov na prevod práv na dôchodok získaných pred nástupom do služby v Komisii na základe výpočtu vychádzajúceho z nových VVU (všeobecné vykonávacie ustanovenia), ktoré nadobudli účinnosť po podaní žiadostí žalobcov o prevod

Výrok

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Beata Stepien a Mario Animali znášajú svoje vlastné trovy konania a sú povinní nahradiť trovy konania vynaložené Európskou komisiou.

____________

1 Ú. v. EÚ C 227, 28.7.2012, s. 38.